Naujienos

Naujienos

2020 12 01

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS "INTERAKTYVUS BIRŠTONO ŽEMĖLAPIS "PASIVAIKŠČIOK PO BIRŠTONO KURORTĄ"
 
PROJEKTO RĖMEJAI IR PARTNERIAI:
 
 
 
Nuolatinėje Birštono muziejaus ekspozicijoje panaudotos naujausios inovatyvios technologijos leidžia naujai pažvelgti į kurorto istoriją. Supažindina Birštono miesto svečius bei šio krašto gyventojus su Birštono gamtiniais turtais (versmėmis), taip pat Birštonui, kaip kurortui, reikšmingais statiniais, akcentuojančiais miesto unikalumą, jo rekreacinę reikšmę istoriniame ir šių dienų kontekste. Turinys suformuotas 7- 16 m.  metų vaikams ir paaugliams, tačiau pakankamai informatyvus ir suaugusiems. Interaktyviu žemėlapiu nuolat galės naudotis visi muziejaus lankytojai. Žemėlapis yra integruotas į nuolatinę muziejaus ekspoziciją.

Pasitelkus šiuolaikines technologijas, sukonstruotas pilnai interaktyvus Birštono vandens šaltinių ir kurortui reikšmingų, istorinių objektų (pvz. gydyklų) žemėlapis – „Pasivaikščiok po Birštono kurortą“ .

Žemėlapyje norėdami patraukliau ir įtaigiau perteikti informaciją, pasitelkėme personažą – banginį (Šis įvaizdis pasirinktas neatsitiktinai – banginis vaizduojamas Birštono miesto herbe).

Žemėlapyje žaidybiniu principu pateikiama informacija apie Birštono istoriją, išskirtinius objektus, paskatina muziejaus lankytoją per patrauklią žaidimo prizmę susipažinti su kurorto išskirtinumu, kartu patiriant atradimo ir mokymosi proceso džiaugsmą. Šiuo tikslu žemėlapyje integruota viktorina „pasitikrink savo žinias“. Ji kviečia įtvirtinti sužinotą informaciją atsakant į klausimus apie žemėlapyje išdėstytus objektus. Viktorina skatina dalyvį tyrinėti Birštono žemėlapį toliau.