Naujienos

Naujienos

2020 12 15

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS "Į BIRŠTONO ISTORIJĄ PAŽVELKIME KITAIP"
 
PROJEKTO RĖMEJAI IR PARTNERIAI:
     
 
 
Birštono muziejus kaupia, saugo, tyrinėja, restauruoja ir populiarina kultūros vertybes. Jas pristato ekspozicijose, parodose ir publikacijose. Kaip kultūros institucija muziejus atlieka esančių rinkinių metodinės apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo funkcijas. Didelį dėmesį Birštono muziejus skiria tikslui, jog jo aplinka, plėtojant ryšius su vietos švietimo įstaigomis bei bendruomene, taptų atvira, dinamiška bei šiuolaikiška mokymosi ir kūrybinės veiklos erdve. Nepaisant pasikeitusių kultūrinių paslaugų teikimo aplinkybių, muziejus visomis išgalėmis stengiasi užtikrinti savo misijos tęstinumą. Projektas susideda iš trijų segmentų:
1.Projekto metu sukurtas virtualus apžvalginis turas po Birštono muziejaus ekspoziciją.
2.Sukurtas virtualus apžvalginis Birštono sakralinio muziejaus ekspoziciją pristatantis turas.
3.Sukurta kilnojamoji lauko paroda „Žmonės, gatvės, namai”. Parodą sudaro 12 mobilių stendų, kurie pasakoja istorijas apie Birštoną, jo aplinką, seniausias gatves, žymiausius, iki šių dienų išlikusius pastatus, taip pat Birštono mineralinius šaltinius, sanatorijas, mieste gyvenusius ir dirbusius žymius žmones. Paroda pristatoma lietuvių ir anglų kalbomis.