Naujienos

Naujienos

2020 02 26

Birštono vaikų lopšelio–darželio „Vyturėlis“
 
PARODA
 
„MANO TĖVYNĖ - LIETUVA“
 
PARODOS PRISTATYMAS IR KONCERTAS
 
VYKS 2020 M. KOVO 10 D. 10.00 VAL.
 
MALONIAI KVIEČIAME!