Darbo užmokestis

Atgal

Darbo užmokestis

BIRŠTONO MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2017 M.

Pareigos

Etatų skaičius

Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį, Eur

Išmokėtas vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, Eur

Direktorius

1

1272,00

1016,00

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai

1

870,00

672,00

Kultūros darbuotojai

3,75

825,00

660,00

Specialistai

0,75

600,00

457,00

Kvalifikuoti darbuotojai

2,50

480,00

426,00

Darbininkai

1,25

401,00

355,00